Potrzebujesz pomocy?

Na mocy Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM), "Obsługa pociągów SKM, osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej sprawności ruchowej udziela jak najdalej idącej pomocy przy wsiadaniu/wysiadaniu do pociągu a także przesiadaniu się z pociągu SKM na pociąg skomunikowany; obowiązki te dotyczą każdego pracownika SKM, chyba, że udzielenie niepełnosprawnemu pomocy pozostawałoby w kolizji z podstawowymi zadaniami realizowanymi przez tego pracownika – w szczególności przyczyniłoby się do powstania opóźnień pociągów czy stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego lub bezpieczeństwa innych podróżnych."

Warto wiedzieć, że w ramach swoich usług PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., oferuje osobom z ograniczeniami ruchowymi/percepcji/osom z niepełnosprawnością intelektualną udzielenie wszelkiej niezbędnej pomocy umożliwiające bezpieczne i komfortowe podróżowanie bezpośrednio na peronie. Do dyspozycji pasażerów potrzebujących wsparcia pozostają specjalnie przygotowane i przeszkolone drużyny konduktorskie obecne w każdym składzie pociągu SKM. Potrzebę skorzystania z pomocy pasażerowie sygnalizują, oczekując na specjalnie oznakowanym piktogramem osoby z niepełnosprawnością miejscu na peronie.

Jeśli jest to możliwe na 48 godzin przed odbyciem podróży prosimy zgłosić potrzebę skorzystania z pomocy pracowników PKP SKM w Trojmieście Sp. z o. o.
Zgłoszenia o potrzebie skorzystania z pomocy przyjmowane są pod numerem telefonu: (58) 721-12-11.
Dokonując zgłoszenia telefonicznego należy określić:

a) datę i godzinę przejazdu,

b) relację przejazdu,

c) imię i nazwisko podróżnego, który będzie odbywać przejazd i jego numer telefonu kontaktowego lub numer telefonu kontaktowego zgłaszającego – jeśli zgłoszenia niedokonuje zainteresowany podróżny,

d) stopień niepełnosprawności lub ograniczenia sprawności ruchowej podróżnego, który będzie odbywał przejazd,

e) czy podróżny niepełnosprawny lub o ograniczonej sprawności ruchowej korzysta z wózka inwalidzkiego (jeśli tak, to czy jest to wózek z napędem czy bez) lub innego sprzętu ortopedycznego ułatwiających poruszanie się (chodzik, kule itp.),

f) czy podróżny będzie odbywał przejazd z bagażem,

g) inne okoliczności dotyczące realizowanego przejazdu,

Potrzebę skorzystania z pomocy pracowników można również zgłosić za pomocą formularza internetowego znajdującego się tutaj

Podróżny korzystający z pomocy pracowników PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. ma obowiązek stawienia się na stacji nie później niż na 30 minut przed ogłoszoną w rozkładzie jazdy godziną odjazdu.

Ponad to: