Od czego zacząć podróż?

Jesteś osobą z niepełnosprawnością lub osobą z innymi ograniczeniami w poruszaniu się?
Jesteś asystentem lub opiekunem osoby z niepełnosprawnością lub z innymi ograniczeniami w poruszaniu się?
Poprostu chcesz dowiedzieć się czegoś o możliwości podróżowania pociągami PKP SKM przez osobę z niepełnosprawnością lub z innymi ograniczeniami w poruszaniu się?

Brakuje Ci informacji jak zorganizować przejazd pociągami PKP SKM, by był on bezpieczny, sprawny i komfortowy, a w razie potrzeby by skorzystać z pomocy pracowników PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. - dobrze trafiłaś/eś!

Na początek proponujemy zwrócić uwagę, że rzetelnych informacji warto szukać u żródła, dlatego interesujące połączenie można odnaleźć tutaj: https://www.skm.pkp.pl

Szukając dogodnego połączenia należy zwrócić szczególną uwagę na symbole i skrótowe oznaczenia zawarte w rozkładzie jazdy. Oto legenda objaśniająca skróty zawarte w rozkładzie jazdy:

Dla osób z ograniczeniami sprawności ruchowej szczególnie istotne są te składy pociągów, które oznakowano skrótem (n1) lub zamiennie stosowanym piktogram symbolizującym osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim. Takie oznaczenie informuje podróżnych, że dany składy został wyposażony w rampę pozwalające na swobodne wejście do pociągu bez konieczności pokonywania niebezpiecznej przestrzeni pomiędzy peronem, a pociągiem lub też  pozwalającą swobodnie wjechać do pociągu wózkiem manualnym bądź elektrycznym. Tego typu udogodnienie posiada obecnie 47% taboru PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o..

Wyszukując w rozkładzie przytosowanego w ten sposób składu trzeba brać pod uwagę przypadki losowe jak naprzykład awaria składu, które mogą doprowadzić do sytuacji w której na stację podjedzie skład nie posiadający rampy. Warto jednak pamiętać, że w takiej sytuacji do dyspozycji pasażerów z niepełnosprawnością lub z innymi ograniczeniami pozostają drużyny konduktorskie przeszkolone do asystowania osobom potrzebującym pomocy. Na wsparcie pracowników możesz liczyć także zawsze wtedy, gdy decydujesz się na podróż nieprzystosowanym składem pociągu PKP SKM. Więcej o tym w zakładce Potrzebujesz pomocy?

Ze względu na stale odbywającą się modernizację taboru PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. opisane nie miłe niespodzianki  nie są częste, a za jakiś czas staną się jedynie incydentalne, bowiem do końca bieżącego roku na tory wjedzie kolejne 17 składów z udogodnieniami ułatwiającymi wsiadanie. Natomiast do końca 2016 roku wszystkie składy pociągów zostaną dostosowane w ten sposób.

Kiedy decyzja o dacie i godzinie podróży zostanie podjęta zachęcamy do zapoznania się z udogodnieniami, dla osób z ograniczeniami mobilności, ograniczeniami percepcji, osób z niepełnosprawnością intelektualną, obecnymi na stacjach. Ich charakterystykę znajdą Państwo w niniejszym serwisie przy każdym, z przystanków przedstawionych w zakładce start.

Każdy pasażer korzystający z proponowanych mu przywilejów powinien jednocześnie znać spoczywające na nim obowiązki. W przypadku przejazdów PKP SKM lista obowiązków nie jest długa:

 1. Należy mieć przy sobie bilet ważny na dany przejazd oraz wybraną trasę,
  Zakup biletu to prosta operacja, którą można wykonać na kilka sposobów:
  ​  
  • kupując bilet w kasie,
  • kupując bilet w automacie biletowym,
  • wykorzystując aplikację mobilną na telefony komórkowe,
  • kupując bilet u kierownika pociągu w pierwszym wagonie od czoła składu,
    
 2. Należy pamiętać o konieczności skasowania posiadanego biletu:
  ​  
  • w kasowniku przed wejściem do pociągu
  • u kierownika pociągu w pierwszym wagonie od czoła składu
    
 3. Bilet należy zachować i w razie kontroli biletów okazać go kontrolerowi.

Więcej informacji na temat zasad zakupu oraz skasowania biletu przez pasażerów z niepełnosprawnością lub z innymi ograniczeniami w poruszaniu się w zakładce Pasażer z niepełnosprawnością, z ograniczoną sprawnością ruchową, gdzie znajduje się opis procedur PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., ułatwiających osobom z niepełnosprawnością oraz innym osobom z ograniczeniami w poruszaniu się, wywiązanie się z obowiązków spoczywających na pasażerach, bez konieczności ponoszenia jakichkilwiek dodatkowych opłat.